RFID-taggar

RFID-taggar (Radio Frequency Identification) inom låssystem är små elektroniska enheter som använder radiovågor för att kommunicera med en läsare. När en RFID-tagg kommer i närheten av en läsare, överför den unik information, som kan vara en identifieringskod eller annan data, trådlöst till låssystemet. Denna teknik möjliggör keyless entry, där användare enkelt kan öppna ett lås genom att hålla taggen nära läsaren. Detta eliminerar behovet av fysiska nycklar och förbättrar säkerheten, eftersom RFID-taggar är svåra att kopiera och kan programmeras med komplexa krypteringsnycklar. I säkerhetssystem används ofta RFID-taggar i form av nyckelbrickor, kort, armband eller till och med implantat, vilket gör dem till en flexibel lösning för kontrollerad åtkomst i allt från privatbostäder till komplexa kommersiella miljöer.

Annons